มาตรฐานห้องเครื่องสระว่ายนํ้า บํารุงรักษานํ้าในสระ ข้อชี้แนะการแก้ปัญหาเบื้องต้น

วิธีการดูแลรักษาปั๊ม และมอเตอร์

ระดับของพื้นห้องเครื่องควรอยู่ที่ระดับตํ่ากว่าผิวนํ้าในสระพอสมควร

ควรอยู่ใกล้สระมากที่สุด และ ควรอยู่ใกล้ด้านที่มีแทงค์เก็บนํ้าล้นหรือสกิมเมอร์

อากาศถ่ายเทได้สะดวก ไม่อับชื้น และแสงสว่างทั่วถึง

ขนาดห้องเครื่องขึ้นอยู่กับปริมาณและขนาดของระบบกรอง และควรเผื่อพื้นที่สําหรับให้เจ้าหน้าที่ดูแลรักษาได้สะดวก

สําหรับห้องเครื่องที่อยู่ใต้ดิน ต้องมีบ่อพักนํ้าทิ้งและปั๊มดูดนํ้าทิ้งอัตโนมัติในห้องเครื่อง

วิธีการดูแลรักษาปั๊ม และมอเตอร์

สาเหตุหลักๆที่มักจะทําให้ปั๊มนํ้าเสีย

 • การเปิดใช้เป็นระยะเวลานาน
 • การใช้งานที่หนักเกินขีดจํากัดของปั๊ม
 • มอเตอร์เกิดความร้อน จากสาเหตุนํ้าในระบบมี น้อยเกินไป
 • ปั๊มดูดอากาศเข้าไปในระบบ (สาเหตุอาจจะมาจาก การเสื่อมของลูกยางหรือซิลต่างๆ และท่อมีการ แตกหัก หรือ รั่ว )
 • ปั๊มทํางานโดยไม่มีนํ้าไหลผ่าน ไม่มีนํ้านระบบ หรือ ดูดนํ้าไม่ขึ้น
 • การระบายอากาศบริเวณที่ติดตั้งปั๊มไม่เพียงพอ
 • บริเวณที่ติดตั้งปั๊มชื้นแฉะ
 • ไฟกระชาก ไฟดับ ไฟช๊อต ส่งผลให้แผงวงจรไฟของ ปั๊มนํ้าเสียหายได้
 • ตรวจเช็คระบบท่อรวมถึงวาล์วต่างๆ เป็ นประจําหากพบการแตก รั่ว หรือ ซึม ให้รีบแก้ไข หากปล่อยทิ้งไว้จะทําให้ปั๊ม ดูดเอาอากาศเข้าไปในระบบ ซึ่งเป็นสาเหตุทําให้ปั๊มนํ้าเสีย
 • ตรวจเช็คการรั่วซึมของซีลเพลา แมคคานิคอลซีล ซึ่งป้องกันนํ้ารั่วซึม ระหว่างใบพัดปั๊ม และเสื้อเพลาใบพัด (หรือ เปลี่ยนใหม่ ทุกๆ 1-2 ปี )
 • ตรวจเช็คลูกปืนเพลาหน้าหลัง โดยการฟังเสียง หากลูกปืนเพลาเสียมีเสียงดัง อาจทําให้รอบการหมุนของมอเตอร์ ผิดปกติได้ (หรือเปลี่ยนใหม่ ทุกๆ 2 ปี )
 • ตรวจวัดกระแสแอมป์ ของมอเตอร์ พร้อมปรับตั้งโอเวอร์โหลด (ถ้ามี) ซึ่งการใช้งานมอเตอร์นานๆ ขดลวดมอเตอร์ เสื่อมอายุ กระแสรแอมป์ อาจเพิ่มได้
 • ตรวจเช็คตะกร้าดักขยะหน้าปั๊ม Strainer ทําความสะอาดทุกครั้งเมื่อมีขยะ หากปล่อยไว้เป็นสาเหตุทําให้นํ้าเข้าไม่เต็มปั๊ม
 • ทําความสะอาดตัวปั๊มมอเตอร์ และใบพัดระบายความร้อนโดยการเช็คและเป่าฝุ่น เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการระบาย ความร้อนของตัวเรือนมอเตอร์
 • ไม่ควรเปิดใช้งานปั๊มต่อเนื่องเป็ นเวลานานโดยไม่พักเครื่อง
 • หมั่นตรวจเช็คนํ้าในระบบอย่าให้ขาด
 • ทําความสะอาดถังกรองเป็นประจํา อย่าเดินปั๊มหากถังกรองตัน
มาตราฐานห้องเครื่องสระว่ายน้ำ

ข้อชี้แนะการแก้ปัญหาเบื้องต้น

อาการต้นเหตุสาเหตุการเกิดอาการผลวิธีแก้
ปั๊มดัง-ลมเข้า- ท่อดูดวาล์วหน้าปั๊มรั่ว- ปั๊มดูดนํ้าไม่ขึ้น ทํางานไม่เต็มที่- แก้สาเหตุที่ลมเข้า
- ไล่ลมท่อดูดตะกอนไม่หมด- ท่อใกล้ตัวปั๊มนํ้าหลุด หรือหลวมใช้การไม่ได้- ล่อนํ้า เดินเครื่องใหม่ให้เรียบรีอย  หากไม่สําเร็จติดต่อช่างบริการด่วน
ปั๊มดังเศษผงติดใบพัดใส่ตะกร้ากรองผงผิดตําแหน่งปั๊มสึกกร่อนใส่ตะกร้าให่เข้าตําแหน่ง
ตะกร้าขาดไม่สามารถกรองผงได้ดีใบพัดเสียงดังเปลี่ยนตะกร้าใหม่
ใบพัดแตกเปลี่ยนใบพัดปั๊มใหม่
มอเตอร์ดังลูกปืนแตกนํ้าเข้าลูกปืนส่งเสียงดังปั๊มไหม่เปลี่ยนลูกปืน
ลูกปืนหมดอายุ จารบีแห้งปั๊มเสียบ่อยไร้อาการพอกและกลึงแกนมอเตอร์  หรือกลึงแกนใหม
อาการต้นเหตุสาเหตุการเกิดอาการผลวิธีแก้
ท่อนํ้า และท่อปั๊มทํางานหนัก และไม่มีนํ้าผ่านพียงพออากาศเข้าปั๊มได้ทําให้มอเตอร์ร้อนทิ้งไว้ท่อหลวมหาสาเหตุลมเข้าแก้ไขทันที
ท่อด้านดูดตันแก้อาการตันของท่อ
เครื่องกรองตันล้างเครื่องกรองใหม่
แจ้งช่างให้มาซ่อม
ท่อดูดตะกอนตันใช้ดูดผงขนาดใหญท่อดูดไม่มีแรงดูด เนื่องจากตันดูดตะกอนไม่ได้ขจัดสิ่งอุตตัน
ลมเข้าเครื่องมีลมในตัวปั๊ม ทําให้ไม่ดูด- ดูดตะกอนไม่ไดไล่ลมล่อนํ้าใหม่
ครื่องกรองตันนํ้าส่งผ่านเครื่องกรองไม่ได้ดูดตะกอนไม่ไดล้างเครื่องกรองให้สะอาด
กระบอกเซลล์เครื่อง เกลือแตกปิดวาวล์
ทางเข้้าออกนํ้าของ กระบอกเซลล์
เกิดแก๊สแรงดันภายในกระบอกเซลลกระบอกเซลล์แตกเปลี่ยนกระบอกเซลล
Backwash ถังกรอง โดยไม่ปิดสวิตซ์เครื่องเกลือเมื่อเวลา Backwash ถังกรอง ต้องปิด สวิตซ์เครื่องเกลือทุกครั้ง โดยไม่ยุ่งกับ ระบบวาวล์ของเครื่องเกลือ
อาการต้นเหตุสาเหตุการเกิดอาการผลวิธีแก้
เครื่องเกลือ “EMAUX” หน้าจอขึ้น 888ฟิวส์ทางด้าน Output ไปหาเซลล์ขาดระดับความเค็มในนํ้าตํ่าหรือสูงเกินไป เป็ นเวลานาน มาตรฐานความเค็มอยู่ที่ 3200 – 4000 ppmเครื่องหยุดการทํางานเปลี่ยนฟิวส์ใหม
รักษาระดับความเค็มในนํ้าให้ได้ มาตรฐาน
ที่ 3200 – 4000 ppm
ไฟสระไม่ติดหลอดขั้วหลวมขั้วหลวมเมื่อใช้นานๆไฟดับขัดขั้วหลอดให้แน่น
หลอดขาดนํ้าไม่หมุนเวียนปลี่ยนหลอดใหม่
หม้อแปลงไหมสภาพระบายอากาศในห้องเครื่องไม่ดีเปลี่ยนหม้อแปลง
ต้องเติมนํ้า สระบ่อยท่อรั่วบริเวณสระทรุดตัว นํ้าขุ่นหรือเขียวบ่อย
 เปลืองเคมีและค่าใช้จ่ายอื่นๆ
เรียกช่างมาตรวจแก้ไขด่วน
สระรั่วสระซึมยาแนวสระใหม่ทั้งสระ
ประตูนํ้ารั่วประตูนํ้าทิ้ง ชํารุดเปลี่ยนประตูนํ้าที่ชํารุดเสีย
ฟุตวาล์วเสีย

เครดิตโดย Pool&Spa Thailand