Filter

Enabled filters:
  Manufacturer
  ถังกรองบ่อปลาคราฟ Emaux
  ถังกรองบ่อปลาคราฟ Emaux, Emaux LF700 Emaux LF800 Emaux LF900 ออกแบบมาเพื่อกรองบ่อเลี้งปลาโดยเฉพาะ มีสารกรองไบโอมีเดียอายุการใช้งานยาวนวนับ 10ปี ลด ระยะเวลาการล้างสารกรองแบบเดิม มีมัลติพอร์ตวาล์ลทำให้ล้างสารกรองรวดเร็วเบาแรง มีขนาดสำหรับบ่อ 13 คิง ถึง 36 คิว มีขนาดถัง70cm ถึง 90 cm

  ถังกรองบ่อปลาคราฟ Emaux

  There are 3 products

  Showing 1 - 3 of 3 items
  Showing 1 - 3 of 3 items