อะไหล่ปั๊ม Nozbart Coskun Pump

Nozbart

10011528

New product

01/12/2024 0:00:00 AM

PayTranSetSupport
SecurityDeliveryServiceSupport

>>สินค้าจัดส่งจาก กทม

>>ช่างบริการ/ติดตั้ง จาก กทม

Rating 
  • Read reviews (1)

฿1,100.00

>>ราคาพิเศษโปรดติดต่อเรา

ติดต่อสอบถาม


AddLine Tel

สินค้าและบริการ

Description

อะไหล่ปั๊ม Nozbart Coskun Pump Model: PMF-018, PMF-023, PMF-032 and PTF-033

อะไหล่ปั๊ม Nozbart Coskun Pump

Key No.Part No.DescriptionPrices
2PS-NB-YPC-102Strainer Nut for Coskun Series Pump1,100.00
3PS-NB-YPC-103Strainer Cover for Coskun Series Pump3,970.00
4PS-NB-YPC-104Strainer Cover O-Ring for Coskun Series Pump370.00
6PS-NB-YPC-106Basket for Coskun Series Pump2,400.00
7PS-NB-YPC-107Pipe Connection O-Ring for Coskun Series Pump230.00
8PS-NB-IYPC-1082" Inlet Pipe Connection for Coskun Series Pump550.00
9PS-NB-YPC-109Inlet Nut for Coskun Series Pump300.00
10PS-NB-PMP35-10Drain Plug for Coskun Seires Pump200.00
11PS-NB-YPC-111Strainer Housing for Coskun Seires Pump5,000.00
12PS-NB-YPC-112Strainer Bolt for Coskun Seires Pump150.00
13PS-NB-YPC-113Face Plate Bolt for Coskun Series Pump150.00
14PS-NB-YPC-114Strainer O-Ring for Coskun Series Pump200.00
15PS-NB-YPC-115Face Plate for Coskun Series Pump7300.00
16PS-NB-YPC-116Outlet Pipe Connection O-Ring for Coskun Series Pump100.00
17PS-NB-IYPC-2172" Outlet Pipe Connection for Coskun Series Pump230.00
18PS-NB-YPC-218Outlet Nut for Coskun Series Pump400.00
19PS-NB-YPC-119Mounting Base Connection Bolt for Coskun Series Pump110.00
20PS-NB-YPC-120Mounting Base for Coskun Series Pump2,500.00
22PS-NB-YPS-020Impeller Screw for Coskun Series Pump330.00
23PS-NB-PMP050-23Impeller Screw O-Ring for Coskun Series Pump100.00
24PS-NB-YPC-123Impeller for Coskun Series Pump 1.5 HP3,150.00
24PS-NB-YPC-223Impeller for Coskun Series Pump 2 HP2,600.00
24PS-NB-YPC-323Impeller for Coskun Series Pump 3 HP2,440.00
25PS-NB-YPS-023Mechanical Seal for Coskun Series Pump3,700.00
26PS-NB-YPC-126Body O-Ring for Coskun Series Pump660.00
27PS-NB-YPC-127Seal Plate for Coskun Series Pump7,600.00
28PS-NB-PMP050-28Slinger for Coskun Series Pump100.00
30PS-NB-YPC-130Motor Bolt for Coskun Series Pump200.00
-PS-NB-YPC-121Base Rubber for Coskun Series Pump550.00

Reviews

Grade 
2021-03-17

-

-