> เครื่องเกลือผลิตคลอรีน > สระว่ายน้ำระบบน้ำแร่ ระบบฆ่าเชื้อ Hybrid Pool System
สระว่ายน้ำระบบน้ำแร่ ระบบฆ่าเชื้อ Hybrid Pool System

ระบบเฟรชวอเตอร์พูล เป็นระบบไฮบริดที่แท้จริงที่ทําให้นํ้าในสระใสสะอาดเหมือนนํ้าดื่ม ซึ่งมีข้อดีมากมายและมี คุณภาพนํ้าดีที่สุดในตอนนี้ The Naked System is a TRUE Hybrid Freshwater System offering plenty of benefits and the best possible water quality.

Naked NKD1-C ระบบบำบัดน้ำไฮบริด

Naked-logo

Naked water systemWATER NAKED SYSTEM
WATER NAKED SYSTEMเหมาะสำหรับผู้เป็นโรคหอบหืดโรคผิวหนังWATER NAKED SYSTEMWATER NAKED SYSTEM
WATER NAKED SYSTEMประหยัดสูงสุดถึง 50%WATER NAKED SYSTEMWATER NAKED SYSTEM
WATER NAKED SYSTEMดีสำหรับพืชและสวนดีสำหรับพืชและสวน
WATER NAKED SYSTEMดีสำหรับเฟอร์นิเจอร์ดีสำหรับพืชและสวน
WATER NAKED SYSTEMดีสำหรับชุดว่ายน้ำดีสำหรับพืชและสวน
WATER NAKED SYSTEMบำรุงรักษาน้อยดีสำหรับพืชและสวน
WATER NAKED SYSTEMไม่มีแสบตาหรือระคายเคืองผิวดีสำหรับพืชและสวน
WATER NAKED SYSTEMTDS ต่ำดีสำหรับพืชและสวน
WATER NAKED SYSTEMคุณภาพเหมือนน้ำประปาดีสำหรับพืชและสวน

ระบบเฟรชวอเตอร์พูล เป็นระบบไฮบริดที่แท้จริงที่ทําให้นํ้าในสระใสสะอาดเหมือนนํ้าดื่ม ซึ่งมีข้อดีมากมายและมี คุณภาพนํ้าดีที่สุดในตอนนี้ The Naked System is a TRUE Hybrid Freshwater System offering plenty of benefits and the best possible water quality.

• ให้นํ้าใส สดชื่น เหมาะแก่การออกกําลังกาย และบําบัดรางกาย Delivers rejuvenating & refreshing crystal clear fresh water

• ลูกค้ามีตัวเลือกใหม่ที่เพิ่มขึ้น นอกจากคลอรีน นํ้าเกลือ และนํ้าแร่ Consumers are becoming more aware that there are alternatives on the market to chlorine and that salt or mineral pools are actually chlorinated pools.

• เหมาะแก่ผู้ที่ผิวแพ้ง่ายและเป็นหอบหืด Skin and asthma allergies are increasingly important to families.

• การใช้ระบบเฟรชวอเตอร์พูลนั้นเหมาะสําหรับผู้ที่ตระหนักถึงปัญหาสิ่งแวดล้อมเพราะนํ้าที่ผ่านระบบสะอาดไม่มี ผลกระทบต่อธรรมชาติ Environmental concerns are equally as important.
Residential PoolCommercial / Public Pool
NKD1 NKD1-C
ปริมาณนํ้า (Pool Volume)10 -150 m310 -150 m3
เซลล์เกลือ (Electrode Cell)15 Grams/Hour30 Grams/Hour
TDS Level850 -1000 ppm850 -1000 ppm
Salt Level500 -700 ppm500 -700 ppm
Copper Level0.2 -0.4 ppm0.2 -0.4 ppm
pH Level7.2-7.67.2-7.6
Chlorine Level0.0 -0.5 ppm0.0 -0.5 ppm
ระยะเวลาประกัน3 years2 years
อายุการใช้งานของแท่งทองแดง3-4 years3-4 years
อายุการใช้งานของเซลล์เกลือ10,000 Hours15,000 Hours

*** ระยะเวลาประกัน แต่ไม่รวมแท่งทองแดง

waterhibird system

สระว่ายน้ำระบบน้ำแร่ ระบบฆ่าเชื้อ Hybrid Pool System

There are 2 products

Showing 1 - 2 of 2 items
Showing 1 - 2 of 2 items