คิงส์ อ๊อฟ วอเตอร์

โปรดอ่าน

1.กรุณาติดต่อสอบถามสินค้าในสต๊อคก่อน ก่อนโอนเงินช่องทางการติดต่อ

  •   TEL: 0657595915

 • สินค้าทุกตัวทางร้านตรวจสอบความเรียบร้อยก่อนจัดส่งให้ลูกค้า มีรหัสสินค้าทุกตัว

 • สินค้าชำรุดเนื่องมาจากการขนส่ง ทางร้านไม่สามารถรับผิดชอบชดใช้ค่าเสียหายให้ได้

 • สินค้าชำรุดหรือสินค้าผิดสเปคซึ่งเกิดจากความผิดพลาดไปจากทางเราเอง แจ้งขอเปลี่ยนสินค้าใหม่ได้ภายในไม่เกิน 7 วัน

โปรดอ่าน

2. ชีแจ้งเรื่องสินค้าและการจัดส่ง

 • สินค้าทุกตัวทางร้านตรวจสอบความเรียบร้อยก่อนจัดส่งให้ลูกค้า

 • สินค้าจะจัดส่งเคอร์รี ลาลามูฟ ขนส่งมวลชน ค่าจัดส่งจ่ายตามเป็นจริงตอนรับสินค้าในกรณีส่งของรับเช็คติดต่อตามข้อที่ 1

 • สินค้าชำรุดเนื่องมาจากการขนส่ง ทางร้านไม่สามารถรับผิดชอบชดใช้ค่าเสียหายให้ได้

 • สินค้าชำรุดหรือสินค้าผิดสเปคซึ่งเกิดจากความผิดพลาดไปจากทางเราเอง แจ้งขอเปลี่ยนสินค้าใหม่ได้ภายในไม่เกิน 7 วัน

โปรดอ่าน

3. เรื่องการชำระเงิน

 • จัดส่งสินค้า ต่อเมื่อชำระค่าบริการสินค้าครบจำนวนแล้ว กรณีเป็นเช็คก็ต้องสามารถขึ้นเงินได้วันที่ส่งของ ถ้าต่างจังหวัดสามารถส่งเช็คมาทางไปรษณีย์ที่ตามที่อยู่บริษัท ตามใบ ภพ20

 • เมื่อทำการสั่งซื้อสินค้าทางออนไลน์แล้ว จะต้องทำการโอนเงินชำระค่าสินค้าภายใน 3 วัน

 • กรณีสั่งจองสินค้า ลูกค้าต้องวางเงินมัดจำค่าสินค้าล่วงหน้าอย่างน้อย 30% ของราคาสินค้านั้นๆ หากยกเลิกสินค้า จะไม่สามารถคืนเงินมัดจำได้

 • โปรดตรวจสอบสเปคก่อนวางเงินค่ามัดจำสั่งซื้อสินค้า หลังวางเงินค่ามัดจำสั่งซื้อสินค้าแล้ว จะไม่สามารถคืนเงินค่าสินค้าได้